DOES LOW SELF-CONTROL PREDICT JUVENILE DELINQUENCY AMONG A NATIONALLY REPRESENTATIVE SAMPLE OF BOSNIAN ADOLESCENTS?

Almir Maljević, Lisa R. Muftić, Anel Babić, Alen Duspara

Abstract


Purpose: This study examines the robustness of Gottfredson and Hirschi’s (1990) general theory of crime by examining whether or not low self-control predicts juvenile delinquency among adolescents residing in Bosnia and Herzegovina.  It is hypothesized that Bosnian adolescents with lower levels of self-control will be more likely to have engaged in juvenile delinquency (risky behaviors, property violence, and violence perpetration) than Bosnian adolescents with higher levels of self-control. 

Design/methodology/approach: The current study relies on self-reported survey data from International Self-Report Delinquency Study 2 (ISRD-2). In Bosnia and Herzegovina, students from seventh and eighth grade from 37 primary schools across the country were surveyed (N=1756). 

Findings: Results from a series of multivariate statistical analyses indicate that low self-control predicts juvenile delinquency among Bosnian adolescents after controlling for important opposing theoretical and individual characteristics.  Theoretical and practical implications stemming from these results are discussed.    

--------------------------------------------------------------------

Svrha: Ovo istraživanje ispituje jačinu Gottfredson i Hirschi (1990) generalne teorije o kriminalitetu ispitujući da li slaba samokontrola utiče na maloljetničku delinkvenciju adolescenata koji žive u BiH. Pretpostavka je da će adolescenti u BIH koji imaju slabiju samokontrolu vjerovatnije biti uključeni u delinkventna ponašanja (rizična ponašanja, imovinski kriminalitet, I nasilni kriminalitet) nego njihovi vršnjaci sa izraženijom samokontrolom. 

Dizajn/metodologija/pristup: Istraživanje se oslanja na podatke prikupljene u okviru ISRD2 istraživačkog projekta. Projektom je obuhvaćeno 1756 učenika iz slučajnim uzorkom odabranih 37 osnovnih škola iz cijele Bosne i Hercegovine. 

Rezultati: REzultati serije multivarijatnih analiza indiciraju da slabija samokontrola utiče na meloljetničku deilnkvenciju adolescenata u Bosni i Hercegovini, ukoliko se kotrolišu važne suprotne teoretske pretpostavke i lične karakteristike. Teorijske i praktične implikacije rezultata će biti predmet diskusije.


Keywords


Low self-control; Juvenile Delinquency; Criminological Theory; Niska samokontrola; Maloljetnička delinkvencija; Kriminološke teorije

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.