Ključne pretpostavke za sinhronizaciju rada bezbjednosne zajednice Bosne i Heregovine

Zoran Kovačević

Sažetak


Bezbjednosna zajednica BiH podrazumijeva zaštitu državnog jedinstva, unutrašnje stabilnosti pravnog i političkog sistema i društvene zajednice u cjelini. Takav stepen zaštite postiže se blagovremenim otkrivanjem i eliminisanjem relevantnih postojećih ili predstojećih pojava i procesa, koji se negativno odražavaju na stanje bezbjednosti same države. Inače, ugrožavanje bezbjednosti je, po pravilu organizovano i konspirativno, tj. tajno ili potajno (prikriveno), dok su njegovi nosioci pojedinci, grupe lica, organizacije i institucije koji neposredno organizuju ili sprovode obavještajne ili subverzivne aktivnosti u zemlji ili u inostranstvu. 

Cilj ovog rada predstavlja sagledavanje mjesta, uloge i zadatka sistema državne bezbjednosti u okviru državne uprave, konkretnije upoznavanje aktuelnih činioca i procesa koji ugrožavaju državnu bezbjednost, odnosno bezbjednost države i njenih građana, sticanje svijesti o kompleksnosti, izvorima i oblicima ugrožavanja, bliže sagledavanje suštine, sadržaja, organizacije i funkcionisanja sistema bezbjednosne zajednice BiH kao nužne za sinhronizaciju rada.


Ključne riječi


sistem sigurnosti ; privatni sistem sigurnosti ; državno – privatna saradnja; reforma privatnog sistema sigurnosti

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo