Značaj privatne zaštite za sigurnost građana u lokalnoj zajednici

Petar Veić, Ivan Nađ

Sažetak


Za život građana u lokalnoj zajednici ključnu ulogu ima sigurnost. To je razlog da vlast i na lokalnoj i na državnoj razini traži model za rješavanje problema. Nužan uvjet za to je odgovarajući pravni okvir u koji u prvom redu pripadaju propisi kaznenog prava u najširem smislu riječi i propisi koji se na njih oslanjaju. Kako bi se propisima moglo odgovoriti sve izraženijim potrebama nužna su znanstvena istraživanja. Istraživanja treba usmjeriti u tri pravca, prvi je istraživanje pojava koja ugrožavaju sigurnost, drugi je istraživanje najprikladnijih modela za odupiranje čimbenicima koji ugrožavaju sigurnost, dok je treći oblikovanje normativnog okvira.

Jamac sigurnosti u suvremenom društvu su i različiti subjekti, tzv. privatne sigurnosti. Normativna osnova za njihovo djelovanje postoji, ali po mišljenju mnogih ona nije na potrebnoj razini i često je smetnja razvoju tog sektora. Imajući u vidu kako sektor privatne sigurnosti zapošljava dvadesetak tisuća osoba, a da je prostor u kojem se treba širiti bitno veći, problemi s kojima se susreće zaslužuju znanstvenu podršku. U tom smislu u okviru znanstvenog projekta „Sigurnost građana u lokalnoj zajednici“, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci provedeno je istraživanje stavova odgovornih osoba u poslovnim subjektima privatne zaštite i zaposlenika zaštitara. Zahvaćeni su sljedeći aspekti: utvrđivanje stavova odgovornih osoba u poslovnim subjektima koji se bave zaštitom osoba i imovine, stavova o odnosu s inspekcijskim službama MUP-a, utvrđivanje ocjene stručne osposobljenosti zaštitara i čuvara, utvrđivanje učestalosti postupanja zaštitara i čuvara u sprječavanju počinjenja kaznenih djela i prekršaja, te ocjenu kvalitete normativne uređenosti obavljanja poslova čuvara i zaštitara.

Cilj je ovog rada analiza i prikaz rezultata dobivenih provedenom anketom o stanju privatne zaštiti u zaštitarskim tvrtkama u Republici Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na njihovu praktičnu vrijednost.


Ključne riječi


lokalna zajednica ; sigurnost građana ; privatna zaštita ; kriminalitet ; prevencija kriminaliteta

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo