Transnacionalni organizovani kriminal kao sigurnosna prijetnja u suvremenim uvjetima (sa posebnim osvrtom na BiH)

Mirza Smajić

Sažetak


Početak 21. stoljeća karakteriziraju novi oblici međunarodne politike stvaranjem novih nacionalnih država, regionalnih i globalnih ideja, pokreta zasnovanih na principima ekonomskih, sigurnosnih, političkih, kulturnih, ekoloških i drugih integracija. U posthladnoratovskom vremenu su se pojavili novi izazovi i prijetnje u upravljanju globalnom i regionalnom sigurnošću. Dok je u prošlosti većina prijetnji dolazila iz drugih država, danas nedržavni akteri u sve većoj mjeri predstavljaju važan segment kreiranja novog sigurnosnog diskursa. S tim u vezi, transnacionalni organizirani kriminal u savremenim međunarodnim odnosima predstavlja jednu od primarnih sigurnosnih prijetnji nacionalnom, regionalnom i globalnom okruženju, narušavajući temeljne društvene, ekonomske, političke i ljudske vrijednosti. U globaliziranom i otvorenom ambijetu nosioci kriminalnih aktivnosti se sve više umrežavaju i postaju „akteri bez suvereniteta“, prilagođavajući i koristeće se nedostatcima nacionalnih i nadnacionalih sistema sigurnosti. To znači da su sve zemlje izložene ovoj prijetnji, a posebno naglašavajući postkonfliktne i postratne države koje su u procesu političke i društvene transformacije i nerijetko se bore tradicionalnim sigurnosnim instrumentima. U ovu grupu zasigurno spada i Bosna i Hercegovina, jer njen sistem unutarnje sigurnosti u dobroj mjeri je partikulariziran i kompliciran, što predstavlja vrlo pogodno tlo za razvoj djelatnosti transnacionalnog organizovanog kriminala.


Ključne riječi


Bosna i Hercegovina ; organizovani kriminal ; sigurnosne prijetnje ; sigurnost

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo