Riječ urednika

Sažetak

Poštovani čitaoci,

Zadovoljstvo mi je predstaviti Vam novo izdanje časopisa Kriminalističke teme koje sadržajno obrađuje niz aktuelnih tema iz domena kriminalistike, kriminologije, sigurnosnih studija i krivičnog procesnog prava. Ovo izdanje obuhvata osam radova koji sa stanovišta kvaliteta, naučne i stručne relevantnosti u
potpunosti zadovoljavaju kriterije neophodne za publikovanje rada u našem časopisu. Među pomenutim radovima nalaze se dva izvorna naučna rada, tri stručna rada i tri prikaza knjige. Izvorni naučni radovi tematski referiraju na područje kriminalistike, dok stručni radovi oslovljavaju teme koje pripadaju područjima kriminalistike, kriminologije, sigurnosnih studija i krivičnog procesnog prava.

U izvornom naučnom radu koji nosi naslov Neke odrednice policijskog ispitivanja osumnjičenih osoba u praksi Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona autori na seriozan i sveobuhvatan način elaboriraju tematiku policijskog ispitivanja osumnjičenih osoba, objedinjujući teorijske i praktične implikacije provođenja pomenute istražne radnje. Nakon toga slijedi zanimljiv izvorni naučni rad pod naslovom Sociodemografska obilježja i viktimizacija kod policijskih službenika koji oslovljava uvijek aktuelnu, ali nedovoljno istraženu problematiku prijavljene i prikrivene viktimizacije policijskih službenika u vezi sa poslovima koje obavljaju, pri čemu autori pomenutu problematiku elaboriraju kroz prizmu pojedinih sociodemografskih obilježja policijskih službenika. Stručnim radom Konvencionalni i suvremeni pristup provođenju radnje prepoznavanja autor predstavlja odlike, sličnosti i razlike između konvencionalnog i savremenog pristupa provođenju radnje prepoznavanja u kriminalističkoj praksi, pri čemu akcenat stavlja na prednosti i inovacije koje su svojstvene savremenom pristupu u istraživanju krivičnih djela. U radu koji nosi naslov Geneza računalnog kriminaliteta se razmatraju fenomenološki, sigurnosni i krivičnopravni faktori koji se vezuju za ovaj oblik kriminalnog ponašanja, te ukazuje na neke od negativnih posljedica koje isti ima po društvo. Konkretni procesni problemi sa kojima se susreću agencije za provedbu zakona prilikom dokazivanja krivičnih djela kompjuterskog kriminala, razmatraju se u
okviru sljedećeg stručnog rada pod naslovom Implementacija procesnih odredbi Konvencije o kibernetičkom kriminalu u Zakonu o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. 

Može se istaći kako je nastavljena praksa kojom se studentima magistarskih i doktorskih studija omogućava da iznesu svoja opažanja i utiske o relevantnim naučnim publikacijama koje koriste tokom studija i koje dodatno žele približiti zainteresovanoj publici. Shodno tome, ovo objavljujemo prikaze sljedeće tri knjige: The Economics of Crime; Sukob fundamentalizama: križarski ratovi, džihad i suvremenost; te Međunarodna policijska saradnja.

Na kraju ovog obraćanja, želim iskazati zahvalnost svim članovima Redakcije časopisa na podršci i trudu uloženom prilikom pripreme ovog izdanja Kriminalističkih tema, kao i recenzentima koji su svojim radom značajno doprinijeli unaprjeđenju kvaliteta ovog  izdanja.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.