Informacije za autore

Jeste li zainteresovani za ustupanje vlastitog priloga ovome časopisu? Preporučujemo da pregledate stranicu O časopisu u poveznici izdavačke politike časopisa i sadržaja pojedinih rubrika, kao i Uputstvo za autore.

STRUKTURA SAŽETAKA

IZJAVA AUTORA