Informacije za autore
Da li ste zainteresirani za objavljivanje u ovom časopisu? Preporučujemo da pregledate stranicu O časopisu za politike sekcija časopisa, kao i Smjernice za autore . Autori se moraju registrovati u časopis prije slanja ili, ako su već registrovani, mogu jednostavno prijavite se i započnite postupak u pet koraka.