Informacije za bibliotekare
Potičemo istraživačke bibliotekare da ovaj časopis uvrste među fondove elektronskih časopisa svoje biblioteke. Takođe, možda bi trebalo napomenuti da je sistem otvorenog izdavanja ovog časopisa pogodan da ga biblioteke predstave osoblju fakulteta kako bi ih koristili sa časopisima koji su uključeni u uređivanje (vidi Open Journal Systems).