Informacije za čitaoce

Potičemo čitaoce da se prijave za primanje obavijesti o novim izdanjima ovoga časopisa. Koristite Registrirajte se poveznicu na vrhu početne stranice časopisa. Ova registracija rezultirat će time da će čitaoc putem e-pošte primati sadržaj za svaku novi broj ovoga časopisa. Popis prijavljenih čitalaca također pruža časopisu informacije o postignutom stepenu podrške čitateljstva. Pogledajte Izjavu o privatnosti časopisa koja čitateljima garantuje da njihovo ime i adresa e-pošte neće biti korišteni za druge potrebe.