Konvencionalni i suvremeni pristup provođenju radnje prepoznavanja

Sažetak

Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Rad je inspiriran intencijom autora da predstavi odlike konvencionalnog i suvremenog pristupa provođenju radnje prepoznavanja, kao i intencijom da ukaže na eventualne prednosti i najznamenitije inovacije koje implicira suvremeni pristup.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Rad smjera na ukazivanje diferentnosti između konvencionalnog i suvremenog pristupa provođenju radnje prepoznavanja, ali i isticanju razvoja suvremenih modusa i tehnologija kao svojevrsnih sadržajnih inovacija u okvirima kriminalističke procedure prepoznavanja.

Metodologija/Dizajn: Korištene metode podrazumijevaju dokumentacionu analizu koja se odnosila kako na znanstvenu, tako i na stručnu literaturu koja referira na problematiku provođenja prepoznavanja u kriminalistici.

Ograničenja istraživanja/rada: S obzirom na to da rad ne implicira rezultate provedenog  znanstvenog istraživanja, isti je ograničen na razmatranje naslovne tematike sa teorijskog aspekta.

Rezultati/Nalazi: Suvremeni pristup provođenju prepoznavanja u kriminalistici, smjera akceptiranju primjera „dobre kriminalističke prakse“ čime se teži obezbjeđenju više razine pouzdanosti i vjerodostojnosti kriminalističke radnje prepoznavanja. Jedna od prednosti suvremenog pristupa jest težnja ka implementiranju naprednih tehnologijskih dostignuća u svrhu povećanja efikasnosti radnje prepoznavanja.

Generalni zaključak: Kriminalističku praksu karakterizira zastupljenost kako konvencionalnog, tako i suvremenog pristupa provođenju prepoznavanja, međutim niti jedan od navedenih ne nudi konačna rješenja kojima će se pouzdanost i vjerodostojnost radnje prepoznavanja podići na višu razinu.

Opravdanost istraživanja/rada: Opravdanost rada nalazi se u činjenici da je, u regionalnim i bosanskohercegovačkim akademskim okvirima, problematika provođenja radnje prepoznavanja do sada bila nedovoljno elaborirana kako na znanstvenoj, tako i stručnoj razini.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.