Obiteljska ubojstva: obilježja počinitelja i žrtava s obzirom na spol počinitelja

Sažetak

Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Nasilje je naša svakodnevnica. U našim životima pojavljuje u različitim modalitetima i intenzitetima. Može se odvijati između potpunih neznanaca, između poznanika, prijatelja, ali i najbližih osoba odnosno članova obitelji. Posljedice nasilja mogu biti različite. Najteža namjerna posljedica koja može proizaći iz nasilja u obitelji je smrt člana obitelj. Stoga, takva težina posljedice ukazuje na potrebu provođenja istraživanja u području ubojstava u obitelji.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Cilj provedenog istraživanja je stjecanje uvida u pojedina obilježja žrtava i počinitelja ubojstava u obitelji. Naglasak rada, a ujedno i specifični cilj istraživanja je utvrđivanje razlika u pojedinim obilježjima počinitelja i žrtava ubojstava u obitelji s obzirom na spol počinitelja.

Metodologija/Dizajn: Za uzorak istraživanja korišteni su sekundarni izvori podataka odnosno prikupljeni policijski spisi ubojstava i teških ubojstava u obitelji počinjenih na području Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja 2005. godine do 31. prosinca 2010. godine. Tijekom istraživanja ukupno je analizirano 113 policijskih spisa ubojstava i teških ubojstava u obitelji, a uzorak je obuhvaćao 113 počinitelja i 128 žrtvi, obzirom da je određeni broj počinitelja počinio kazneno djelo na štetu više žrtava. Po dovršenom prikupljanju podataka, podatci iz anketnih upitnika su uneseni u bazu podataka u statističkom računalnom programu SPSS (verzija 16.0), a po dovršenom unosu podataka obavljena je logička kontrola unosa.

Ograničenja istraživanja/rada: Ograničenja ovog istraživanja vezana su uz nedostatak pojedinih podataka u pojedinim analiziranim spisima zbog čega je formirana kategorija „nema podataka“.

Rezultati/Nalazi: Provedeno istraživanje pokazalo je razlike u starosnoj dobi počinitelja ubojstava u obitelji, stupnju obrazovanja i zaposlenju žrtve, spolu žrtve te dužni zajedničkog života u odnosu na spol počinitelja.

Generalni zaključak: S obzirom na specifični cilj istraživanja utvrđeno je postojanje određenih razlika u pojedinim promatranim skupinama obilježja žrtava i počinitelja s obzirom na spol počinitelja.

Opravdanost istraživanja: S praktičnog aspekta rad bi trebao dati doprinos u identificiranju pojedinih obilježja žrtava i počinitelja kao što su primjerice dobna i spolna struktura, socioekonomski status žrtava i počinitelja, a sve kako bi se utvrdile razlike s obzirom na spol počinitelja te pojedina obilježja počinitelja i žrtava koja su relativno najčešće zastupljena kod ubojstava u obitelji. Na taj način rad bi trebao dati određeni doprinos pri promišljanju, kreiranju i prilagođavanju preventivnih mjera i radnji prema najugroženijim skupinama žrtava te prema počiniteljima ubojstava u obitelji.

PDF (Hrvatski)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.