Terorizam – zločin vs norma
PDF

Keywords

Krivično pravo
krivično procesno pravo
kriminaltet
teški oblici kriminaliteta
Terrorism
crime
criminal law
criminal procedural law

How to Cite

Simović, M. ., & Šikman, M. (2017). Terorizam – zločin vs norma. Kriminalističke Teme, (1-2), 73-96. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/139

Abstract

Inspiracija za rad i problem koji se radom oslovljava: Terorizam, organizovani kriminalitet, tеški oblici korupcije i privrednog kriminaliteta su kriminalni fenomeni koji posljednjih godina izazivaju ogromnu pažnju naučne i stručne javnosti. Isto tako, oni su vrlo često predmet rasprava različitog karaktera te se mogu smatrati svojevrsnim resursom u javnoj upotrebi (politički, medijski i drugi). S druge strane, ove pojave su i predmet krivičnopravnog tretiranja koje je, takođe, izloženo „pritiscima“ različitog karaktera. U tom smislu postoji potreba da se u jednoj cjelini obrade navedeni fenomeni, i to sa kriminalnopolitičkog i kriminološkog osvrta, zatim sa krivičnog materijalnog i krivičnog procesnog prava (norme kojima se tretiraju ove pojave u njihovom opštem i posebnom dijelu, kao i međunarodopravni akti koji obuhvataju navedene pojave). Nakon toga, neophodno je dati kriminalistički pristup u otkrivanju i dokazivanju ovih krivičnih djela, a potom i penološki pristup, tj. izvršenje krivičnih sankcija za učinioce teških krivičnih djela.

Cilj rada: Cilj rada je teorijsko razjašnjavanje ključnih pojmova koji se tiču suprotstavljanja teškim oblicima kriminaliteta. U tom smislu nastojanja su da se na precizan i jasan način, na jednom mjestu sažmu osnovni principi kriminalnopolitičkog, kriminološkog, krivičnopravnog (materijalnog, procesnog i izvršnog) i kriminalističkog sprečavanja i suzbijanja terorizma, organizovanog kriminala, te korupcije i privrednog kriminaliteta, kao teških oblika kriminala.

Metodologija: Metodologija za pisanje rada je standardna koja se koristi u ovako kreiranim istarživanjima. Tako će se metodom analize sadržaja utvrditi struktura i sadržaj krivičnopravnog reagovanja na teške oblika kriminaliteta, dok će se uporednopravnom metodom sagledati iskustva drugih zemalja. Pored toga, u pisanju rada autori će koristiti glavne nalaze istraživanja koje su objedinili i publikovali u monografiji ‘’Krivičnopravno reagovanje na teške oblike kriminaltieta’’ u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (2017).

Ograničenja istraživanja (rada): Prilikom izrade ovog rada, autori su se susreli sa mnogobrojnim problemima i poteškoćama. Zapravo, rad na navedenom djelu je u najboljem smislu pokazao svu težinu objektivnog, sistematičnog, jasnog i preciznog obrađivanja problema kao što su terorizam, organizovani kriminalitet, korupcija i privredni kriminalitet. Ove poteškoće posebno su izražene prilikom obrađivanja problema istraživanja sa krivičnopravnog stanovišta.

Rezultati/generalni zaključak: Rezultati rada doprinijeće sagledavanju krivičnopravnog pristupa u kontroli teških oblika kriminaliteta, kao i praktične implikacije njihove primjene. Ovaj rad treba da odgovori na uklađenost krivičnopravnog sadržaja u teorijskom smislu i njegovu primjenjivost u praktičnom smislu. Dakle, ovaj rad treba da ukaže na pravce daljeg razvoja i unapređenja teorijskih i praktičnih krivičnopravnih principa reagovanja na teške oblike kriminaliteta.

Opravdanost istraživanja/rada: Naučna i praktična opravdanost rada je očigledna i ogleda se u potrebi na jednom mjestu, ukratko, prezentuju osnovni principi krivičnogpravnog reagovanja na teške oblike kriminaliteta.

Terrorism – Crime vs Act

Reason(s) for writing and research problem(s): Terrorism is undeniably a crime and that is a fact. The means of manifestation, the social danger and the consequences that it carries with it makes this phenomenon a threat to security, not only in states but also in regions, and even the international community. At the same time, this phenomenon is under the strong pressure of the public that is not only horrified and scared of its reaches but also expects the appropriate (decisive) state reaction to it. This is why, besides the reaction of the law enforcement agencies and the security services, the criminal justice response to terrorism is very important. This mainly refers to the reaction by the norms of the criminal material and law assessment.

Aims of the paper (scientific and/or social): The purpose of this paper is to give a critical analysis of the norms of substantive and procedural criminal law that involve terrorism in two aspects: the first, purpose of punishment for terrorism and terrorist offenses and second, the way of their incrimination in the criminal law and the impact of international law on these provisions.

Methodology/Design: To write the paper we will use available reference sources. This way, using the method of content analysis we will examine the basic phenomenological features of terrorism as a crime. Then, using the comparative method, we will consider the domestic and international regulations governing this field.

Research/paper limitations: The limitations and difficulties in research are related to collecting the data and the complexity of the problem of the research, and concern the standard difficulties in working with qualitative and quantitative methods, such as the method of the analysis, the comparative method and other methods that will be used in the work.

Results/Findings: Based on the collected data and the new data developed for this particular study, it will be possible to formulate appropriate proposals with the aim of improving the criminal justice response to terrorism.

General conclusion: Obviously, the criminal repression against terrorism is manifested primarily in the prescription of new ''terrorist'' crimes, the strengthening of the penal policy (imprisoning more severe sentences for the perpetrators of these crimes) and the incrimination of the preparation acts as independent actions for the commission of the criminal offense.

Research/paper validity: This paper should show the unification of criminal law and terrorism as socially unacceptable behavior.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Downloads

Download data is not yet available.