Pretresanje uređaja za automatsku obradu podataka i automatsko računarsko pretraživanje podataka
PDF (Srpski)

Keywords

automatsko računarsko pretraživanje podataka
pretresanje računara
digitalni dokazi
elektronsko okruženje
dokazne radnje
automatic computer search of data
computer search
digital evidence
electronic environment
evidence actions

How to Cite

Ivanović, Z. ., & Žarković, M. . (2019). Pretresanje uređaja za automatsku obradu podataka i automatsko računarsko pretraživanje podataka. Kriminalističke Teme, (5), 417-438. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/233

Abstract

Inspiracija za rad i problem (i) koji se radom oslovljava (ju): Razvojem informaciono-komunikacionih tehnologija stvara se sve više mogućnosti sajber-kriminalcima da na lagan način “upadnu” u sistem pojedinca ili kompanija i da načine štetu. U radu će biti opisan razvoj sajber kriminala, oblici zloupotreba i prijevara, te tehnike koje se koriste za otkrivanje počinilaca. Izvlačenje ovih podataka, njihovo tumačenje i prognoziranje, te jednostavno prezentiranje pred sudom, predstavljaju moćan alat u istražnim postupcima. Dakle, nove tehnologije, novi pristup izvršenja krivičnih djela, i otkrivanja istih, inspiracija je za sve istraživače krivičnopravnih i kriminalističkih nauka.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Na osnovu uočenog problema istraživanja definisan je i predmet istraživanja: predmet rada ima za cilj da objasni metode primjene digitalne forenzike u otkrivanju počinilaca sajber kriminala.

Metodologija/Dizajn: Iako se digitalni dokazi, do prije nekoliko godina u našem okruženju, nisu niti priznavali u sudskim procesima, danas je situacija sasvim druga, jer ovi dokazi ukoliko se prikupe, i obrade na adekvatan način, te prezentiraju uz pomoć propisanih procedura koji se forenzičari moraju pridržavati, tada su dokazi ravnopravni sa ostalim materijalnim dokazima. U konstelaciji sa navedenim, postavljen je sljedeći problem, a ujedno i hipoteza istraživanja: Da li je moguće metodama digitalne forenzike obezbjediti relevantne dokaze o počiniocima i krivičnim djelima za sudske postupke validne dokaze sajber kriminala?

Ograničenja istraživanja/rada: Jedan od bitnih faktora ograničenja istraživanja sajber kriminala, predstavlja ubrzani tehnološki razvoj, te samim tim i metode izvršenja izvršilaca, koje su svakim danom sve savremenije, a tehnološka pismenost u Bosni i Hercegovini, ne prati taj korak. Razvojem informacioni tehnologija, zahtijeva prije svega obra-zovni sistem prilagođem novim dostignućima, tehnološku pismenost istražitelja itd.

Search and Seizure of the Automatic Data Processing Device and Automatic Computer Data Search

In the implementation of new methods for the detection of perpetrators of criminal acts, the methods of detection, finding and providing digital relics of criminal offenses and their perpetrators or connections with them are becoming more and more the basic methods. In the Republic of Serbia, several methods have been recognized as very extensive and significantly embittered in the freedoms and rights of citizens, and for these reasons, they and their application have been defined within the frames of evidence or special evidentiary actions. Specifically, they include automatic data processing utensils (devices) search (or Scanning the automatic data processing device) as well as automatically searching already processed data. The basic ratio of such a restrictive relationship to everything that is technically more advanced is not new in the history of criminal legislation. Every new method and measure, according to the attitude of the legislators, is always accepted with delay and significant reserve. This understanding and attitude are understandable, but one should point out some aspects of such treatment, which are not necessary for certain activities related to digital data. When it comes to a little more meaning, scope, purpose, and logic, under-standing the restrictive attitude toward these actions loses its meaning. Namely, such actions can hardly change the contents of digital data, without being noticed by an expert. What's more, it is possible through the existing ways and methods to record activities to determine any action taken on a device with high precision. Other reasons concern data volume. In this paper, we try to show the importance and scope of these actions and their limitations and ultimate coverage, in order to show the unnecessary limits imposed by the legislator.

PDF (Srpski)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Downloads

Download data is not yet available.