Nacionalna platforma Republike Severne Makedonije za izgradnju sajber bezbednosti
PDF (Srpski)

Keywords

Sajber kriminal
sajber zaštita
krizni menadžment u sajber bezbednosti
nacionalna strategija
kritična infrastruktura
Cyber Crime
crisis management in cyber security
collective security
national strategy
critical infrastructure

How to Cite

Mitevski, S. ., & Spasov, B. . (2019). Nacionalna platforma Republike Severne Makedonije za izgradnju sajber bezbednosti. Kriminalističke Teme, (5), 441-457. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/234

Abstract

Inspiracija za rad i problem (i) koji se radom oslovljava (ju): U okviru savremenog sveta, kao i u mnogim državama u svetu, Republika Severna Makedonija nije imuna na savremene rizike i pretnje. Posebna meta ugrožavanja predstavlja sajber infrastruktura objekata od bitnog značaja za bezbednost države koji su svakodnevno predmet napada različitih kriminalnih struktura.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni Fokus istraživanja koje će biti sprovedeno obuhvatiće sajber bezbednost i sajber kriminal u Republici Severnoj Makedoniji kao savremeni oblik savremenog ugrožavanja.

Metodologija/Dizajn: Istraživanje, utvrdiće indikatore koji ukazuju na pojavu i širenje sajber napada u Republici Severnoj Makedoniji poslednjih nekoliko godina kao i utvrđivanje sposobnosti bezbednosnog sistema da se suoči sa ovom vrstom savremenih pret-nji, preko analize nacionalne strategije i zakonske regulative koja određuje ovu vrstu ugrožavanja.

Ograničenja istraživanja/rada: Počevši od činjenice da je Republika Severna Makedonija cilj savremenih oblika ugrožavanja preko različitih formi sajber napada, postoji potreba od ozbiljnog pristupa i ozbiljnog istraživanja faktora koji omogućuju pojavu i širenje sajber kriminala u Republici Severnoj Makedoniji.

Rezultati/Generalni zaključak: U analizi koja je napravljena prema dostupnoj literaturi koja određuje bezbednost, javna bezbednost je predstavljena kao funkcija države koja garantuje zaštitu građana, institucija i organizacija od rizika pretnje institucija i organizacija od rizika i pretnji njihovom funkcionisanju, blagostanju i postojanju.

Opravdanost istraživanja/rada: Opravdanost istraživanja se ogleda u potrebi da se prizna važnost uspostavljanja nacionalne platforme Republike Severne Makedonije za izgradnju sajber bezbednosti.

--------------------------------------------------------------------------

Within the modern world, like many other countries in the world, the Republic of North Macedonia is not immune to contemporary risks and threats. A special target of threat is the cyber infrastructure of facilities vital to the security of the state that are subject to attacks from various criminal structures on a daily basis.

Starting from the fact that the Republic of North Macedonia is a target of modern forms of endangerment through various forms of cyber-attacks, there is a need for serious approach and serious research into the factors that enable the emergence and spread of cybercrime in the Republic of North Macedonia.

The focus of the research that will be conducted will include cyber security and cybercrime in the Republic of North Macedonia as a modern form of modern endangerment.

The survey will determine the indicators that indicate the emergence and spread of cyber-attacks in the Republic of North Macedonia in the last few years, as well as determining the ability of the security system to deal with this type of contemporary threats by analyzing the national strategy and legislation that Determines this type of endangerment.

PDF (Srpski)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Downloads

Download data is not yet available.