Metodološka istraživanja u politici i sigurnosti kao dio kompjuterske manipulacije podacima u kreiranju sigurnosne percepcije javnosti
PDF (Srpski)

Keywords

sajber prostor
metodologija političkih i sigurnosnih nauka
laži u politici
sigurnosna politika
percepcija javnosti

How to Cite

Andonov, O. ., Georgiev, T. ., & Andonova, M. . (2019). Metodološka istraživanja u politici i sigurnosti kao dio kompjuterske manipulacije podacima u kreiranju sigurnosne percepcije javnosti. Kriminalističke Teme, (5), 515-527. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/239

Abstract

Uobičajeno kad govorimo o sajber sigurnosti (prevedeno kao kompjuterska sigurnost sa uticajem u sajber prostoru), mislimo na hakerske napade na kompjuterske sisteme ili na sigurnost podataka, pojedinih informacija, ličnih podataka i informacija.

U ovom radu naš cilj je da otvorimo jedno uslovno rečeno novo pitanje sajber sigurnosti, a koje se odnosi na metodologiju istraživanja političkih i sigurnosnih pojava sa aspekta naučnog pristupa i koriščenje suvremene kompjuterske tehnologije u kreiranju percepcije javnosti. Svakako da kreirana percepcija javnosti jeste i kreriranje javnog mnijenja, a to utiče na kretanje u društvu, ili kreiranje sigurnosne politike.

Pristup metodologije istraživanja političkih i sigurnosnih nauka i njihovo prevođenje u praksi veoma često se svodi na političku pragmu sa kojom se manipuliše u okviru naučne zasnovanosti prikazanih rezultata o društvenim kretanjima ili najviše u odnosu na percepciju sigurnosnih prijetnji i izazova. Jedan takav primer uslovljavanja kreiranja sigurnosne politike jeste „sekuritizacija“ sigurnosnih problema kroz stvaranje percepcije javnosti kao uslov sekuritizacije. Sigurno da se ova percepcija ne može isključiti u od-nosu na kreiranje javne komunikacije ili medija, ali smatramo da osnov upravo potkrepljivanja takvih stavova i percepcija jeste naučna potpora dobivenih rezultata.

Veoma interesantan pristup koji ćemo pokušati da otvorimo kao dilemu u ovom radu, jeste pristup u mjerenju laži u politici povezanih sa realnosti sigurnosnih ugrožavanja društva. Upravo prikazivanje ove realnosti i poticanje lažnih informacija jeste deo kreiranja javne percepcije o sigurnosti, a tome pridonosi sajber prostor kao glavni medij suvremenih društava i kreiranju percepcije građana o sigurnosti na svim nivoima.

Ovaj rad nema tendenciju da uradi cjelosnu elaboraciju i naučno istraživanje koje će u potpunosti determinirati korišćenje metodologije naučnog istraživanja i kreiranja željenih naučnih podataka radi stvaranja uticaja kroz sajber prostor na percepciju javnosti o sigurnosti i politici, već da pored tradicionalnih pogleda na sajber sigurnost u suvremenom svijetu i izazovima sajber sigurnosti pokušamo da pionirski otvorimo jedno novo poglavlje u kome je sajber sigurnost dio uticaja na društvena kretanja i kreiranju sigurnosne politike na svim nivoima.

PDF (Srpski)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Downloads

Download data is not yet available.