Opis počinitelja krivičnog djela u okviru radnje saslušanja svjedoka: da li kvantitet uvijek znači i kvalitet?
PDF

Ključne riječi

description of the perpetrator
eyewitness statement
eyewitness testimony
eyewitness identification performance
criminal investigation science opis počinitelja
iskaz svjedoka
saslušanje svjedoka
prepoznavanje
kriminalistika

Kako citirati

Fazlić, A., Deljkić, I., & Mujanović, E. (2020). Opis počinitelja krivičnog djela u okviru radnje saslušanja svjedoka: da li kvantitet uvijek znači i kvalitet?. Kriminalističke Teme, (3-4), 57-76. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/275

Sažetak

Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Inspiracija za rad se ogleda u činjenici da iskaz svjedoka predstavlja jedan od najčešćih dokaza u krivičnom postupku, dok saslušanje svjedoka predstavlja središnji segment kriminalističke obrade. Dodatno, kao inspiracija za rad je poslužio nedostatak naučnih radova na ovu temu u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Cilj ovog rada podrazumijeva pregled istaknutih naučnih istraživanja koja su tangirala problematiku oslovljenu naslovom rada, dovođenje njihovih rezultata u kontekst provođenja radnje saslušanja osoba u kriminalističkoj istrazi, te formuliranje pitanja za buduća naučna istraživanja. Osim toga, rad smjera proširivanju naučnih spoznaja o navedenoj problematici unutar kriminalističke nauke u Bosni i Hercegovini.

Metodologija/Dizajn: Izvršena je dokumentaciona analiza naučnih radova koji razmatraju problematiku kvantiteta i kvaliteta opisa počinitelja krivičnog djela.

Ograničenja istraživanja/rada: Rad ne sadrži pregled rezultata svih naučnih istraživanja koja su se bavila problematikom kvantiteta i kvaliteta iskaza svjedoka, već samo rezultate najvažnijih naučnih istraživanja.

Rezultati/Nalazi: Rezultati provedene analize ukazuju na to da kvantitet opisa počinitelja krivičnog djela ne predstavlja indikator kvaliteta opisa, kao i na činjenicu da kvantitet i kvalitet opisa počinitelja krivičnog djela ne predstavljaju indikator tačnog prepoznavanja osoba.

Generalni zaključak: Iako kvalitet i kvantitet opisa počinitelja krivičnog djela nemaju značaj za uspješnost provođenja radnje saslušanja svjedoka, uključujući i radnju prepoznavanja osoba, evidentno je da spoznaje do kojih se došlo u radu imaju određene implikacije za pripremu, planiranje i provođenje spomenutih radnji, kao i na ocjenu vjerodostojnosti iskaza.

Opravdanost istraživanja/rada: Opravdanost rada se ogleda u činjenici da u Bosni i Hercegovini ne postoje naučni radovi koji su detaljnije razmatrali problematiku o kojoj se govori u radu.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.