Osobitosti i mogućnosti prevencije kriminaliteta povezanog s kulturnim dobrima i umjetninama

Sažetak

Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Kriminalitet povezan s kulturnim dobrima i umjetninama globalni je fenomen koji zauzima visoko četvrto mjesto prema zaradi odmah iza ilegalne trgovine oružjem, drogama i pranja novca. Sva dosadašnja istraživanja u ovom području pokazala su kako se radi o iznimno kompleksnom problemu za čije je rješavanje potrebna suradnja više različitih dionika te unaprjeđenje postojećeg pristupa rješavanju ovog fenomena. Iako se radi o vrlo ozbiljnom kriminološkom fenomenu, istraživanja u ovom području većinom se fokusiraju na identificiranje ključnih problema, a manje na iznalaženje načina rješavanja tih problema.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Cilj ovog rada je prikazati dosadašnje spoznaje o kriminalitetu povezanom s kulturnim dobrima i umjetninama te predstaviti neke od mogućnosti za prevencijom u ovom području.

Metodologija/Dizajn: Za potrebe ovog rada korištena je metoda tradicionalnog pregleda literature.

Ograničenja istraživanja/rada: Rad je teorijskog karaktera te se opis osobitosti i mogućnosti za prevencijskim aktivnostima uvelike odnose na Republiku Hrvatske.

Rezultati/Nalazi: Dosadašnja istraživanja pokazala su kako je u proces ilegalnog trgovanja umjetninama i kulturnim dobrima uključen veliki broj osoba koje nisu nužno pripadnici organiziranog kriminaliteta. Osim nedostataka u pogledu zakonske regulative, problem predstavlja i nedovoljno obučeno i potkapacitirano stručno osoblje, posebice policijski djelatnici, koji bi prepoznali slučajeve kada se radi o ilegalnoj trgovini umjetninama i kulturnim dobrima.

Generalni zaključak: Dosadašnja istraživanja su većinom uspješno identificirala razne osobitosti i problematiku kriminaliteta povezanog s umjetninama i kulturnim dobrima. Međutim, više istraživanja potrebno je radi iznalaženja načina kako što bolje prevenirati ovaj kriminološki fenomen. Također, na području Hrvatske, ali i području Balkana, potrebno je također više istraživanja s obzirom na geografsku važnost u pogledu internacionalnog tranzita te prisutnosti brojnih umjetnina koje mogu postati metom počinitelja kaznenih djela.

Opravdanost istraživanja/rada: Kriminalitet povezan s kulturnim dobrima i umjetninama globalni je fenomen s manjkom istraživanja u području prevencije ove pojave.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.