Kriminalističke procedure na licu mjesta krivičnog događaja radi obezbjeđenja materijalnih tragova za forenzičku analizu
PDF

Ključne riječi

material traces
forensic science
crime scene
criminalistic procedures
chain of preservation of evidences materijalni trag
forenzička nauka
lice mjesta
kriminalističke procedure
lanac čuvanja dokaza

Kako citirati

Korajlić, N., Kešetović, Želimir, Halilović, H., & Dautbegović, A. (2007). Kriminalističke procedure na licu mjesta krivičnog događaja radi obezbjeđenja materijalnih tragova za forenzičku analizu. Kriminalističke Teme, 6(1-2), 49-57. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/326

Sažetak

Materijalni tragovi koji se pronađu na licu mjesta krivičnog događaja (u daljnjem tekstu lice mjesta) su jedno od najkritičnijih područja policijskog rada. Jedan od pogrešnih pristupa ovoj problematici, a koji se vezuje za moderno shvatanje forenzičke nauke jeste dovođenje rada s materijalnim dokazima isključivo u vezu sa radom kriminalističkih laboratorija. Činjenica je da sposobnost laboratorije da pruži obrazloženje na naučnoj osnovi, u velikoj mjeri zavisi od uočavanja, prikupljanja i dokumentovanja dokaza na licu mjesta krivičnog događaja. U tom kontekstu i sami kriminalisti koji se nalaze na licu mjesta postaju u istoj mjeri dio forenzičke nauke, kao i stručnjak u laboratoriji koji pronađene dokaze podvrgava odgovarajućoj forenzičkoj ekspertizi.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2007 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.