Funkcionalni imuniteti od krivične jurisdikcije

Sažetak

Ovaj članak se bavi utvrđivanjem obima u kojem su državni zvaničnici podložni krivičnom progonu pred nacionalnim sudovima drugih država za međunarodna krivična djela kao i nekim povezanim pitanjima kao što su diplomatski imunitet, imunitet pred međunarodnim sudovima kao i imunitet pripadnika stranih oružanih snaga. Ovdje se razmatraju funkcionalni imuniteti koje međunarodno pravo daje državnim zvaničnicima, razlozi za davanje tih imuniteta i da li se oni primjenjuju u situacijama kada postoji osnovana sumnja da je državni zvaničnik počinio međunarodno krivično djelo.

Odbačena je tradicionalna argumentacija o obimu i utemeljenosti funkcionalnih imuniteta i razmotrena nova utemeljena na presudama međunarodnih i domaćih sudova krajem prošlog i na početku ovog vijeka.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.