Globalizacija i internacionalizacija kriminaliteta

Sažetak

Fenomen globalizacije snažno obilježava ekonomski, naučni, politički i društveni razvitak savremenog svijeta i svake države u njemu. Uz ekonomsku globalizaciju, označenu intezivnom ekspanzijom velikih multinacionalnih kompanija na cijelom prostoru planete, sve više se govori i o drugim oblicima globalizacije kao što su globalizacija kulture, medija, komunikacija i slično. U vezi s tim prirodno se nameće pitanje da li se danas može govoriti i o „globalizaciji kriminaliteta", posebno imajući u vidu organizirani međunarodni kriminalitet? Da li ekonomska globalizacija kao glavni motor dubokih promjena koje označavaju savremeni svijet, ima utjecaja na razvoj međunarodnog kriminaliteta? Posebno bi svakako bilo interesatno utvrditi da li ekonomska globalizacija na neki način olakšava pojavu i snaženje međunarodnog kriminaliteta? Čini se, da se pojedine države ne mogu uspješno suprotstaviti dobro ustrojenim organizacijama zločinaca bez valjanog međunarodnog poretka. Takve države se nažalost sporije adaptiraju na nove uslove nego kriminalne organizacije. Trendove ekonomskog, tehničkog i svakog drugog razvoja brže i lakše prate same kriminalne organizacije. One danas imaju jako bogat spektar metoda i sredstava pomoću kojih mogu ostvarivati svoje ciljeve. Upravo zato, iz dana u dan sve su povoljniji uslovi za proizvodnju droga, trgovinu ljudima, porobljavanje žena, grubu eksploataciju djece, šverc svim mogućim robama, naročito oružjem.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2007 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.