Rizično društvo, globalna sigurnost, ubrzana povijest i neizvjesnost njenog puta

Sažetak

Sa naznakama promjena sa kojim smo ušli u 21.st. ubrzano se mijenja naša percepcija svijeta. Na tragu savremenih dešavanja i dubokih promjena do kojih je došlo u postmodernom svijetu, jedva da još možemo shvatiti šta znači informatičko doba i sve moguće posljedice koje iz toga slijede. Procesom tehniziranja svijeta i znanja o njemu stvara se jedan sasvim novi oblik komunikacije, novi tip zajednice i samim tim, nova medijska i politička kultura. Ubrzano preobražavanje svijeta poprima takve razmjere kakvih do sada nije bilo u povijesti, to zauvijek mijenja našu stvarnost na svim razinama ljudskog iskustva.

Savremeni globalni procesi stvaraju nove društvene paradigme i ukazuju na izrazitu složenost našeg doba. U našem društvu, koje se danas označava kao društvo rizika, nesigurnosti rastu u svim oblastima društvenog života i mnogi autori vide upravo neposrednu vezu između ubrzane tehnološke transformacije svijeta i globalne nesigurnosti.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2007 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.