Имовинске кривичне санкције као средство Превенције имовинског криминалитета
PDF (Cрпски)

Ključne riječi

property crime
perpetuator
property
financial interest
confiscation of property
greed
fine
confiscation имовинско кривично дело
учинилац
имовина
имовинска корист
користољубље
новчана казна
конфискација имовине
одузимање предмета

Kako citirati

Jovašević, D. . (2004). Имовинске кривичне санкције као средство Превенције имовинског криминалитета. Kriminalističke Teme, 4(3-4), 131-153. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/404

Sažetak

У сузбијању и спречавању криминалитета уопште, а нарочито имовинског који данас преовладава у структури савременог криминалитета, сва кривична законодавства предвиђају различита средства и мере. Мeђу њима се по својој природи, карактеру, дејству и значају издвајају кривичне санкције, С обзиром на специфичан карактер имовинских кривичних дела и њихових учинилаца предвиђене су специфичне врсте санкција: казне - новчана казна и конфискација имовине и мера безбедности одузимања предмета које поред репресивног имају и изузетно превентивно дејство. Овај рад управо разматра појам, обележја и карактеристике ових кривично правних мера у функцији превенције имовинског криминалитета.

PDF (Cрпски)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2004 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.