Uslovna osuda u praksi Općinskih sudova I i II Sarajevu i Općinskog suda u Tuzli
PDF

Ključne riječi

Suspended
sentence
determined sentence
probation period
revocation of suspended sentence
suspended sentence with protective supervision (guardianship) uslovna osuda
utvrđena kazna
vrijeme provjeravanja
uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom
opoziv uslovne osude

Kako citirati

Maljević, A. (2004). Uslovna osuda u praksi Općinskih sudova I i II Sarajevu i Općinskog suda u Tuzli. Kriminalističke Teme, 4(1-2), 105-127. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/434

Sažetak

U ovom radu prezentiramo rezultate istraživanja praktične primjene uslovne osude od strane sudija na Općinskom sudu I i II u Sarajevu i Općinskom sudu u Tuzli. U ovom istraživanju smo došli do vrlo zanimljivih rezultata naročito kada je riječ o utvrđivanju kazne za počinjeno djelo, a koja će biti izrečena kao uslovna, kao i kada je riječ o utvrđivanju vremena provjeravanja. Ništa manje interesantni nisu niti rezultati koji se odnose na strukturu počinjenih krivičnih djela za koja je uslovna osuda izricana, te rezultati koji se odnose na izricanje uslovne osude sa zaštitnim nadzorom.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2004 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.