Тероризам као облик криминалитета и мере супротстављања

Sažetak

Савремени тероризам карактеришу: високи степен организованости, глобализам, професионализам, злоупотреба техничких достигнућа, велика финансијска моћ стечена прањем новца и манипулацијама новчаних завода у многим земљама. Пример такве организације је „Аl-Qаеdа“ и друге терористичке формације. Тероризам се не може схватити нити објаснити ван оквира укупног криминалног миљеа и целине друштвених и политичких односа, који оптерећују савремено друштво.

Тероризам, као најопаснији облик организованог криминалитета, садржи у себи све оне карактеристике које имају и други видови тајног криминалног удруживања, а који и немају политичку мотивацију као нпр. нарко-криминал, корупција, прање новца. Штавише, ови криминални облице се међусобно преплићу и сажимају, због чега и сам тероризам губи карактер искључиво политичке инкриминације, било да се ради о непосредним извршиоцима и њиховим намерама или о последицама.

С друге стране, тероризам као деструктиван начин решавања социјалних односа и политичких конфликата и поред крајње суровости и нехуманости, има своје присталице и подршку у делу политички екстремне популације, која насиље одобрава као начин решавања

PDF (Cрпски)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2003 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.