Mediji i organizirani terorizam u Bosni i Hercegovini

Sažetak

Autori analiziraju sadržaje elektronskih i pisanih medija sa područja Bosne i Hercegovine koji se odnose na rasvjetljavanja aktuelnih slučajeva "organiziranog terorizma " u postdaytonskom aktuelnom trenutku, koji su se desili poslije terorističkih napada na S.A.D. od 11.septembra 2001.godine . Koristeći metodološki okvir analize sadržaja, autori ukazuju na neophodnost ozbiljnijeg i profesionalnijeg odnosa medija u prezentaciji osjetljivog fenomena terorizma.

Uzimajući učešće na ovom skupu kao grupa autora, i koristeći poznate žurnalističke metodološke principe, autori ispoljavaju tendenciju da analiza i istraživanje izraste u kompleksan projekt Fakulteta u oblasti sigurnosnih studija.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2003 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.