Operativno taktički značaj pravilnog utvrđivanja i dokazivanja alibija

Sažetak

Članak obrađuje problematiku aktivnosti organa unutrašnjih poslova u predkrivičnom postupku sa posebnim osvrtom na operativno taktički značaj pravilnog utvrđivanja i dokazivanja alibija kao, u sistemu dokaza, vrlo bitnom personalnom dokazu. Razmatranja su upućena prvenstveno na kriminalistički i krivičnoprocesni značaj alibija s obzirom na njegovo značenje u operativno-taktičkom i krivičnom postupku, odnosno na ponuđeni alibi kao dokaz ili pretpostavku nevinosti. Obrađena je problematika alibija kroz opšte-teoretetski pristup; navedene su određene teoretske dileme i pokušaji preciznog određenja datog pojma kao i njegove praktične primjene u kriminalističkim i krivičnoprocesnim radnjama organa gonjenja.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2002 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.