Neki aspekti kriminalističko-pravne problematike terorizma