Forenzična analiza automobilskih Lakova u Bundeskriminalamt-u: klasifikacioni sistem