Urbana sociologija u radovima klasične njemačke i čikaške sociologije

Sažetak

U radu se razmatraju doprinosi njemačkih sociologa urbanoj sociologiji s početka prošlog vijeka, sa osobitim naglaskom na rad Georga Simmela. Ističe se činjenica da je jako utjecao na rad R.E. Parka i L. Wirtha, kao centralnih figura u Chicago klasičnoj urbanoj sociologiji. Unatoč činjenici, da su njemačka i Chicago urbana iskustva različita,teorija o urbanom predstavlja kontinuitet u ovim tradicijama. Moderna promišljanja o urbanom su nezamisliva bez refleksija o ovim tradicijama.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.