Sigurnost urbanih sredina u Bosni i Hercegovini u kontekstu teorije lijevog realizma

Sažetak

Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Nasilje i kriminal su društveni problemi koji pogađaju svako društvo, a što sobom povlači veliki medijsku pozornost, te interes šire javnosti. Izuzetak od toga nije ni Bosna i Hercegovina, a posebno su zanimljive veće urbane sredine gdje je taj problem izraženiji.

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Cilj rada je sagledati aktualne sigurnosno stanje po pitanju kriminaliteta u Bosni i Hercegovini iz kuta problema koji pogađaju tranzicijske države.

Metodologija/Dizajn: U ovom radu analizirana je sigurnost urbanih sredina u Bosni i Hercegovini kroz prizmu teorije lijevog realizma, koja dobrim dijelom može objasniti aktualno stanje u bosanskohercegovačkom društvu. Komparativno su analizirani podaci različitih istraživanja u Bosni i Hercegovini i svijetu, s aspekta pokazatelja društvene krize koji izravno utječu na porast karakterističnih vrsta kaznenih djela, poput onih iz domena organiziranog kriminaliteta, korupcije i nasilja od strane maloljetnika. Pozornost je pretežito data na stanje u Sarajevu.

Ograničenja istraživanja/rada: Ograničenja u ovom radu odnose se prvenstveno kroz sagledavanje problema u isključivo društveno-ekonomskom okviru, pri čemu su zanemareni drugi čimbenici koji utječu na stanje kriminaliteta i sigurnosti općenito.

Rezultati/Nalazi: Lijevi realizam inzistira na socijalnoj nejednakosti kao jednom od glavnih generatora kriminala, a u radu je takva teza potkrijepljena nizom društveno-ekonomskih pokazatelja. Dakle, riječ je o globalnom ozračju kojeg generira društvena zajednica na način da ljudi, bez obzira na svoj ekonomski status, žude za načinom života onih koji su od njih imućniji.

Generalni zaključak: Sigurnosno stanje u Bosni i Hercegovini je izraženo u općoj depresiji uzrokovanoj ekonomskom krizom, te svim njezinim popratnim pojavama koje u poslijeratnoj i tranzicijskoj državi dovode i do relativne depriviranosti jednog dijela populacije, što sobom povlači i veći broj kriminalnih aktivnosti usmjerenih ka promjeni vlastitog ekonomsko-socijalnog statusa.

Opravdanost istraživanja/rada: Ovaj rad ukazuje na potrebu uvođenja i provedbe ciljanih ekonomskih mjera u preventivnom smislu, te veće senzibilnosti u društvu za najranjivije, marginalizirane i diskriminirane skupine.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.