Zaštita investitora i pravni mehanizmi sprečavanja tržišnih zloupotreba u Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini

Sažetak

Stepen zaštite pružen investitorima na određenom tržištu je indikator opće razvijenost tog finansijskog tržišta i neophodan preduvjet za njegovo uspješno funkcionisanje. Jedan od ključnih instrumenata osiguranja adekvatne zaštite investitora jeste sprečavanje i sankcionisanje tržišnih zloupotreba. U radu se ispituju obilježja i efikasnost pravnih mehanizama sprečavanja tržišnih zloupotreba uspostavljenih u Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini s ciljem da se, kroz komparaciju rješenja evropske Direktive 2003/6/EC o tržišnim zloupotrebama s odredbama zakona koji reguliraju tržišta vrijednosnih papira u Bosni i Hercegovini, ocjeni stepen njihove usklađenosti. Analiza mehanizama sprečavanja i sankcionisanja tržišnih zloupotreba uspostavljenih na entitetskoj razini utvrdila je njihovu neusaglašenost koja uzrokuje neujednačen pristup u realizaciji njihovih osnovnih ciljeva. To se također odražava i na osiguranje optimalnog nivoa zaštite interesa investitora u skladu sa mogućnostima i nivoom razvijenosti tržišta vrijednosnih papira. Komparacija rješenja prisutnih u bosanskohercegovačkom pravu s rješenjima evropskog prava otkrila je značajne razlike koje je potrebno otkloniti ukoliko se želi ostvariti cilj potpunog usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa acquis communautaire.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2010 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.