Alkohol kao uzrok saobraćajnih nesreća u Kantonu Sarajevo

Nebojša Bojanić, Irma Deljkić, Vladanka Baričanin

Sažetak


Rad se bavi analizom utjecaja alkohola na nastanak saobraćajnih nesreća u Kantonu Sarajevo, s ciljem da se utvrdi u kojem obimu se alkohol pojavljuje kao akcidentogeni faktor kod ove vrste nesreća u navedenom Kantonu. Rezultati istraživanja prezentiranog u radu pokazuju da konzumiranje alkohola ima utjecaj na nastanak saobraćajnih nesreća u Kantonu Sarajevo, te da koncentracija alkohola u krvi utječe na stepen stradanja u saobraćajnim nesrećama. Također, nalazi analize pokazuju da je čak ukupno 97% vozača pod utjecajem alkohola skrivilo saobraćajne nesreće sa teškim posljedicama, te da je prosječna stopa zatečenih vozača pod dejstvom alkohola za vrijeme upravljanja motornim vozilom na području Kantona Sarajevo za promatrani period bila u porastu za 0,8%. Imajući u vidu limitiranost istraživanja, ipak smatramo da dobijeni nalazi mogu poslužiti kao osnov za identificiranje novih istraživačkih pitanja koja bi tretirala odnos alkohola i saobraćajnih nesreća.


Ključne riječi


alkohol ; alkoholemija ; vozači ; saobraćajne nesreće ; Kanton Sarajevo

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo