Pravna regultiva privatne bezbednosti na prostorima nekadašnje SFRJ, sa osvrtom na poslednje promene u Srbiji

Željko Nikač, Nedžad Korajlić, Jasmin Ahić, Maida Bećirović

Abstract


Predmet ovog rada je delimična uporedno-pravna analiza propisa iz oblasti privatne bezbednosti na prostorima nekadašnje SFR Jugoslavije, tačnije bivših jugoslovenskih republika danas nezavisnih država i sa posebnim osvrtom na novele propisa u Srbiji. U metodološkom smislu u radu dominiraju pravni metodi - normativni i uporedni, uz uvažavanje ostalih metoda naučnog istraživanja. U smislu sistematike rada u uvodnom delu je najpre dat osvrt na pojam bezbednosti i podsistem privatne bezbednosti, te subjekte bezbednosne zaštite lica i imovine i njihovu delatnost. Dalje sledi osvrt na važnije međunarodno-pravne izvore privatne bezbednosti, kao što su: međunarodno pravo, Međunarodni Kodeks ponašanja za privatne bezbednosne kompanije, pravni propisi SE i pravna regulativa EU. Centralni deo referata zauzima izlaganje o pravnim osnovama bezbednosne zaštite lica i imovine u nekadašnjoj SFRJ, zatim u ex YU republikama danas nezavisnim državama i, na kraju, nedavno usvojenim propisima u Republici Srbiji. Srbija je poslednja zemlja u okviru nekadašnje države koja je usvojila nove propise u oblasti privatne bezbednosti - Zakon o privatnom obezbeđenju i Zakon o detektivskoj delatnosti. U narednom periodu od 6 meseci očekuje se usvajanje podzakonskih akata za implementaciju propisa, nakon čega je su moguće ocene početnih rezultata i iskustava u primeni normi prava privatne bezbednosti.


Keywords


privatna bezbednost ; SE i EU ; pravo privatne bezbednosti u nekadašnjoj SFRJ, ex YU republikama i novele propisa u Srbiji.

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.