Editorial
PDF (BHS)

How to Cite

Mujanović, E. (2016). Editorial. Kriminalističke Teme, (3-4), I. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/121

Abstract

Poštovani čitaoci,

zadovoljstvo mi je predstaviti novo izdanje časopisa Kriminalističke teme koje donosi nekoliko radova u kojima su na inovativan način obrađene iznimno zanimljive teme iz oblasti kriminalistike, kriminologije, krivičnog procesnog i materijalnog prava, sigurnosnih studija i sociologije. Riječ je o kritički utemeljenim te naučno i stručno relevantnim radovima koji svojim karakterom značajno doprinose raznovrsnosti i kvaliteti akademskih, naučnih i stručnih diskusija. U ovom dvobroju objavljujemo sedam radova od kojih su dva kategorizirana kao izvorni naučni radovi, dva kao pregledni naučni radovi, dok preostala tri rada predstavljaju stručni prikazi knjiga koje potpisuju studenti doktorskih studija na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Prvi prvi segment ovog izdanja predstavlja izvorni naučni rad pod naslovom Kretanje stope samoubistava u Republici Srpskoj u kojem je predstavljena stopa samoubistava u periodu od 2007. do 2011. godine, uz prateću komparaciju detektovanog stanja sa stanjem prisutnim u Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko Distriktu te na ukupnom državnom nivou. Sljedeći izvorni naučni rad nosi naslov Obiteljska ubojstva: obilježja počinitelja i žrtava s obzirom na spol počinitelja u okviru kojeg su autori elaboriraju najbitnije karakteristike počinitelja i žrtava ovih ubistava te njihov značaj u kontekstu kriminalističke i kriminološke nauke. Nadalje, ovo izdanje obuhvata iznimno kvalitetan i sadržajan pregledni naučni rad pod naslovom Normativni i neki drugi faktori koji utječu na vjerodostojnost iskaza vještaka kojim se ističe značaj normativnog određenja pitanja od važnosti za angažman vještaka, primarno pitanja obrazovnog profila vještaka i kriterija vezanih za mogućnost angažmana istih. Pregledni naučni rad pod naslovom Simultano ili sekvencijalno prepoznavanje? Postoji li ispravan odgovor? utemeljen je na intenciji autora da objedini rezultate širokog opusa naučnih istraživanja i revitalizira sporna teorijska i praktična pitanja koja karakteriziraju naučni diskurs u pogledu dileme koja je oslovljena naslovom rada.

Sadržaj ovog izdanja časopisa je upotpunjen opažanjima i utiscima studenata doktorskog studija Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu koja referiraju na sadržaj relevantnih naučnih publikacija. Stoga, u ovom izdanju objavljujemo stručne prikaze sljedećih knjiga: Kriminal bijelog okovratnika: perspektiva mogućnostiUnaprijeđeno kriminalističko istraživanje i obavještajne operacije te Seksting i mladi.

Na kraju želim iskazati zahvalnost svim članovima Redakcije i recenzentima koji su svojim radom i sugestijama izravno doprinijeli kvalitetu, pripremi i objavljivanju ovog izdanja Kriminalističkih tema

PDF (BHS)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Downloads

Download data is not yet available.