Riječ urednika
PDF

How to Cite

Mujanović, E. (2017). Riječ urednika. Kriminalističke Teme, (1-2), I. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/134

Abstract

Poštovani čitaoci,

u okviru novog izdanja časopisa Kriminalističke teme predstavljamo vam naučne radove koji oslovljavaju različite teme iz oblasti kriminalistike, kriminologije i krivičnog prava. Specifikum ovog dvobroja ogleda se u činjenici da radovi obrađuju aktuelne teme koje nisu bile u značajnoj mjeri zastupljene u okviru prethodnih izdanja te nude nove naučne ideje i spoznaje, čime izravno doprinose razvoju naučne misli. U sadržajnom smislu, ovo izdanje časopisa obuhvata pet radova, od kojih su dva izvorna i tri pregledna naučna rada.

Izdanje započinje izvornim naučnim radom u kojem autori na studiozan i sistematičan način elaboriraju strateški pristup kriminalističkom istraživanju ubistava, te ukazuju na značaj primjene organizacijskih znanja i vještina koje smjeraju kvalitativnom unaprjeđenju kriminalističkog istraživanja ubistva, te na neophodnost standardizacije procedura koje se tom prilikom primjenjuju. Vjerujemo da rad ima ne samo naučnu već i praktičnu relevanciju i da saznanja koje nudi mogu pomoći u konkretnom kriminalističkom postupanju prilikom istraživanja krivičnih djela ubistava. Naredni izvorni naučni rad referira na izučavanje obima i strukture kriminaliteta u suburbanom području (općina Vogošća, Sarajevo), pri čemu autor posebnu pažnju posvećuje fenomenu straha od kriminaliteta koji se usko vezan za izučavanje pomenutih dimenzija kriminaliteta. Potom slijedi pregledni naučni rad koji na inovativan način prezentira neke od oblika primjene matematičkih i logičkih procedura u forenzičke svrhe. Na prethodni rad se nadovezuje pregledni naučni rad tematski orijentiran ka primjeni sofisticiranih metodoloških i tehničkih alata u otkrivanju krivotvorenih dokumenata, pri čemu se navedena problematika razmatra u kontekstu suprotstavljanja terorizmu. Ovo izdanje časopisa završava preglednim naučnim radom koji sa krivičnopravnog stanovišta razmatra teorijske i praktične principe reagovanja na teške oblike kriminaliteta, primarno terorizam, te ukazuje na pravce daljeg razvoja i unapređenja pomenutih principa.

Publiciranju i kvaliteti ovog izdanja časopisa Kriminalističke teme, bitno su doprinijele sugestije i svesrdna pomoć članova Redakcije i recenzenata, zbog čega im iskazujem posebnu zahvalnost.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Downloads

Download data is not yet available.