Riječ urednika

Sažetak

Poštovani čitaoci, U novom dvobroju časopisa Kriminalističke teme nastavljamo sa ved ustaljenom praksom afirmacije aktuelnih tema. U ovom broju predstavit demo teme koje se protežu od forenzičkih do socijalno orjentisanih, što svakako doprinosi kvalitetu našeg časopisa. Prvi rad nosi naslov: „Preliminarno ispitivanje potencijalnog utjecaja nasljednog faktora na kriminalno ponašanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, autora Aide Omerspahić, magistarntice Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Damira Marjanovića, Vanrednog profesora i šefa Laboratorije za forenzičku genetiku, na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotenologiju u Sarajevu. Predmet studije pomenutih autora je preliminarna analiza potencijalnog uticaja nasljednih (genetičkih) faktora na kriminalno ponašanje registrovano na prostorima Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što ovu studiju čini aktuelnom je upravo to što se u njoj prezentiraju relevantne teorijske ideje o vezi između društva, genetičkog nasljeđa i kriminalnog ponašanja. Drugi rad pod naslovom: „Primjena indicijalnog metoda u otkrivanju i razjašnjavanju krivičnih djela organizovanog kriminaliteta“, autora Mileta Šikmana, docenta na Visokoj školi unutrašnjih poslova u Banja Luci. Autor se u svom radu bavi problemima otkrivanja i razjašnjavanja krivičnih uočavanjem indicijalnih činjenica koje ukazuju na postojanje krivičnog djela, kao i na mogučeg učinioca. On svoje istraživanje fokusira na problematiku krivičnih djela organizovanog kriminaliteta, bududi da se radi o složenim i teškim krivičnih djelima, koja se obično otkrivaju i dokazuju korišdenjem specijalnih istražnih tehnika (posebnih istražnih radnji). Naredni rad, autorice Sabine Sarajlija, magistrice pravnih nauka i tužiteljice u tužilaštvu Kantona Sarajevo, nosi naslov: „Položaj i uloga tužioca na glavnom pretresu“. Ovaj članak de zasigurno stručnoj javnosti približiti ulogu tužioca kao državnog organa i istovremeno stranke u postupku, te doprinijeti boljem razumijevanju izazova i problema sa kojima se susrede. S druge strane, članak može biti koristan kao štivo za praktičare i budude nosioce pravosudnih funkcija. Na kraju, imamo i jedan autorski stručni članak magistranta Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva, Marka Srdanovića. Njegov rad nosi naslov: „Bezbjednosni aspekti djelovanja destruktivnih sekti“. U ovom kratkom stručnom radu autor pokušava da prikaže problem sekti kao svojevrsan patološki oblik, ali i da iste poveže sa sigurnosnim problemima, obavještajnim radom, terorističkim aktivnostima. Na ovaj način autor pokušava prikazati različite moduse štetnog uticaja sekti, i nastoji dati objašnjenja za krivična djela i sigurnosne probleme koje ima savremeno društvo i država sa sektama uopšte. Nadam se da ćete u ovom broju pronaći interesantne i upotrebljive sadržaje.   S poštovanjem ,    
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.