Проблем корупције у међународном кривичном праву и мултиетничка друштва
PDF (Srpski)

Ključne riječi

corruption
crime
responsibility
criminal sanctions
international community
legal acts корупција
кривично дело
одговорност
санкције
међународна заједница
правни акти

Kako citirati

Jovašević, D. . (2008). Проблем корупције у међународном кривичном праву и мултиетничка друштва. Kriminalističke Teme, 8(1-2), 71-83. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/300

Sažetak

Међу службеним кривичним делима се посебно издвајају кривична дела корупције која представљају само различите облике и видове испољавања злоупотребе службеног положаја. Ради се о различитим облицима и видовима активног (давање мита) и пасивног (примање мита) подмићивања која познаје велики број савремених кривичних законодавстава, али и више међународних аката, у првом реду аката Уједињених нација, Савета Европе и Европске уније. Због изузетне опасности од коруптивних понашања појединаца и група посебно у транзиционим и мултиетничким друштвима, и међународна заједница (универзална међународна организација оличена у Уједињеним нацијама као и регионалне организације у првом реду Савет Европе и Европска унија са одговарајућим организацијама и агенцијама у свом саставу) је кроз низ међународних правних аката поставила солидну правну основу и инструментаријум за организовану заједничку акцију у откривању, кривичном прогону, процесуирању и сузбијању оваквих противправних понашања. У том погледу посебно су значајне активности Европске уније о чијим напорима као и активностима специјализованих међународних безбедносних организација управо говори овај рад.

PDF (Srpski)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2008 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.