No. 1-2 (2008): Kriminalističke teme
Kriminalističke teme

Izdanje časopisa Kriminalističke teme 1-2, godište VIII objavljuje se kao zbornik radova koji su dostavljeni od strane autora koji su učestvovali na naučnoj konferenciji u organizaciji Fakulteta kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu pod naslovom Sistemi sigurnosti u višeetničkim državama - komparativni pristup, koja je održana u Sarajevu 20.05.2008. godine.