Utjecaj lokalne zajednice na viktimizaciju

Sažetak

Rad se temelji na istraživanju Udruge diplomiranih kriminalista u Bosni i Hercegovini o značaju i mogućnostima lokalne zajednice u genezi i prevenciji imovinskog kriminaliteta. Pošlo se od pretpostavki teorije društvene dezorganizacije, koja, zbog specifičnog lokalnog konteksta, sugerira različitu viktimizacijsku distribuciju unutar gradskih zona. Provedene analize su ukazale na moderatan utjecaj lokalne zajedice na viktimizaciju. Najveći predikcijski značaj je pokazala varijabla indikatora društvene dezorganizacije, koja je konstruirana da mjeri broj manifestnih problema koji su prema mišljenju ispitanika prisutni na (mikro) lokalitetu u kojem žive. Sam lokalitet čini se da ne opredjeljuje žrtvu, nego je, zbog povezanosti lokaliteta i indikatora, njegov utjecaj tek posredan i ispoljava se preko indikatora društvene dezorganizacije. Ovakvi nalazi signal su nadležnima da više pozornosti posvećuju okružju u kojem živimo, kako iz estetskih, tako i mnogo važnijih, sigurnosnih razloga.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2008 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.