Bosna i Hercegovina i Savjet Evrope

Sažetak

Ulazak BiH u Savjet Evrope, označio je veliku promjenu u mjestu ove države u evropskom sistemu zaštite ljudskih prava. Naime, umjesto odredbe koju sadrži Ustav Bosne i Hercegovine da se u Bosni i Hercegovini izravno primjenjuju ljudska prava i osnovne slobode sadržane u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava, sada se primjenjuje Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava u cjelini, što znači i svi kontrolni mehanizmi Evropske konvencije medu kojima, svakako, najveću ulogu ima Evropski sud za ljudska prava sa sjedištem u Strasbourg!!. Ako je Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava referencijalni instrument Evropske unije, onda država Bosna i Hercegovina mora, prije svega, što je moguće prije, svoj ustav i pravni sistem u cjelini uskladiti sa Evropskom konvencijm za zaštitu ljudskih prava. Istovremeno, Bosna i Hercegovina treba iskoristiti sve - svakako ne male - mogućnosti koje joj pruža članstvo u Savjetu Evrope da bi ostvarila uspješan ekonomski, demokratski, kulturni i svaki drugi socijalni prosperitet koji je svojstven savremenim evropskim državama. Tada, će se Bosna i Hercegovina, sasvim normalno, naći i u članstvu Evropske unije.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2005 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.