Mediji kao izvor saznanja obavještajnih službi

Sažetak

Mediji kao društveni fenomen osnažili su razvojem tehnike. Sama latinska riječ "medius" koja znači sredina, ukazuje nam na njih kao na sponu istine, laži...informacija i korisnika. Obavještajna služba kao institucija državne vlasti koristi medije kao legalan način prikupljanja relevantnih obavještajnih podataka. Osnovni vid korištenja sredstava masovnih komunikacija (tv, radio, film, Internet, novine, magazini, stručni časopisi i dr.) u cilju prikupljanja obavještajnih podataka ogleda se prije svega, u kvalitetu informacija koje daju mogućnost analize i procjene daljeg toka događaja, razvoja i drugih parametara, odnosno odgovarajućih zaključaka i procjena obavještajnog karaktera.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2004 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.