Prevencija organiziranog kriminala (mjere sigurnosne politike)

Sažetak

“Multa sceleris indicia praveniunt"

(Mnogi znaci zločina se unaprijed kažnjavaju)

U današnjem vremenu skoro da ne možemo naći područje društvenog života na koji se ne manifestiraju specifični oblici organiziranog kriminalnog ponašanja Imajući u vidu stepen društvene opasnosti koju sa sobom nosi organizirani kriminal, naš interes će biti usmjeren na pregled njegovih različitih definicija. Na taj način bismo mogli sadržajnije identificirati njegove temeljne spicifičnosti i predstaviti osnovne karakteristike. Analiza će nam ukazati na širok spektar divergentnih stajališta u ovoj oblasti, ukazujući na problem zakonodavno-pravnih i operativno-taktičkih i tehničkih sredstva koja se primjenjuju u borbi protiv veoma složene i specifične pojave kakav je organizirani kriminal. Da bismo došli do relevantnog zaključka o tome, da li neke definicije objašnjavaju fenomen organiziranog kriminala, neophodno je objasniti njegovu strukturu koja ga odvaja od konvencionalnog kriminaliteta Štetnost ove pojave za društvo u cjelini, posmatra se u globalu kao štetno djelovanje neke devijacije u složenom sistemu, i naravno neminovnosti hitrih reakcija da bi se taj uticaj što bezbolnije otklonio.

Centralno pitanje ovog rada bit će: kako se u današnjim prilikama oblikuje sigurnosna politika,, njena doktrina ciljevi i strategija kao neophodan saadržilac stvaranja operativno- taktičko-tehničkih, iskustvenih i drugih sigurnosnih, pretpostavki za uspješno suprostavljanje svim vidovima organiziranog kriminala U radu će biti korištena metoda analize sadržaja, uz primjenjenu komparativne i djelimično historijske metode u pojašnjenju nekih osnovnih (izvornih) pojmova.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2003 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.