Struktura i funkcioniranje rukovođenja i upravljanja sistemima sigurnosti

Sažetak

Strukturu i funkcionisanje ma kog organizovanog društevnog sistema valja razmatrati integralno. Odvojena analiza ova dva dijela Jedne cjeline dovodi u opasnost da se neće uočiti promjene elemenata u sistemu kao i tok i smjer informacija i aktivnosti u njemu.

Ako ispoštujemo prethodno načelo, onda dolazimo do saznanja da rukovođenje i upravljanje sistemom sigurnosti i njegovu strukturu i funkcionisanje treba posmatrati u dijalektičkom Jedinstvu s obzirom da u svakom demokratskom društvu ovu funkciju obavlja čitav set organa i tijela koji su hijerarhijski ustrojeni Protok informacija i aktivnosti među njima obavlja se u vertikalnoj, horizontalnoj i dijagonalnoj ravni sa direktnim vezama i povratnim spregama

Rukovođenje i upravljanje sistemom sigurnosti podrazumijeva realizaciju brojnih, međusobno povezanih i međuzavisnih, aktivnosti One proizilaze iz društvenih opredjeljenja, a utvrđuju se koncepcijskim, doktrinarnim i strategijskim određenjima o uspostavljanju i funkcioniranju ovog sistema u posmatranoj državi.

Dakle, struktura i funkcioniranje rukovođenja i upravljanja sistemom sigurnosti bitan su preduslov njegove funkcionalnosti u zaštiti sveukupnih vrijednosti društva u svakoj demokratski organiziranoj državi.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2003 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.