Diskretne indicijalno-dokazne značajke paleži i podmetnutih eksplozija

Sažetak

Radom, se ukazuje na niz skrivenih, slabo poznatih i nedovoljno istraženih, značajki podmetnutih požara i zlonamjerno izazvanih eksplozija, koje mogu biti od krucijalne važnosti za uspješno istraživanje i otkrivanje relevantnih tragova (materijalnih i nematerijalnih indicija) koji upućuju na način, uzrok/modus operandi i okolnosti nastalog požara i/ili eksplozije. Shematski su predočene kriminalistički, kriminološki, zaštitarski i osiguravateljski relevantne značajke "načina nastanka!' požara i/ili eksplozije te ključne sveze između "uzroka" (odnosno zločinačkog "modusa operandi") , "uvjeta" i "okolnosti" nastanka akata paleži i zlonamjerno izazvanih eksplozija Skreće se pozornost na rastuću ugrozu od lako dostupnih „know how“, opasnih tvari i tvoriva za zločinačku zloporabu u napadima iz najrazličitijih motiva (etnički, politički ili vjerski ekstremizam/terorizam, materijalna korist ili probitak, psihološki poremećaji itd.). Učinkovitije kriminološko istraživanje i otkrivanje svih relevantnih značajki takvih zlodjela polučilo bi brže i djelotvornije kriminalističke reakcije i značajnija promaknuća u kakvoći kriminalističkog rada, kao i u mnogim područjima protupožarne i protueksplozijske prevencije, zaštite i žurne intervencije, na svim relevantnim razinama odgovornosti, interesa i neprofitnog zanimanja.

PDF (Hrvatski)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2003 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.