Bosna i Hercegovina i antiterorizam u Kanadi, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj i Izraelu

Sažetak

Bosna i Hercegovina je priznati član međunarodne koalicije za borbu protiv terorizma. Kao mlada država, bez dovoljno iskustva u organizaciji efikasnog suprotstavljanju terorizmu, Bosna i Hercegovina treba da koristi bogata iskustva država koje imaju razvijenu strategiju borbe protiv terorizma Iskustva u organizovanju, koja su implementirana u Kanadi, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj i Izraelu mogu poslužiti za iznalaženje odgovarajućeg puta u vlastitom organiziranju, te se bazirano na tome, daju određene preporuke da se u budućem organiziranju borbe protiv terorizma u Bosni i Hercegovini na određena područja usmjeri posebna pažnja.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2003 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.