Prostitucija u Bosni i Hercegovini - Pravni aspekt

Sažetak

„Zakon je djelo razuma, opravdava se društvenim ciljevima, zasniva se na ljestvici vrijednosti.“ (Paul Foriers)

U prošlosti je ideja pravde bila vezana za državu, a krivične sankcije služile su radi osiguranja općeg društvenog dobra ili dobrobiti društvene zajednice. Ova ideja Je obnovljena idejom o pravima čovjeka. Moralne vrijednosti i kodeksi su promijenjeni i, u osnovi, ne zna se šta Je dobro, a šta zlo „kriza morala“. Pojavljuje se i dvojni moral, onaj za porodicu i za šire okruženje, koji zajedno sa prethodno iznesenim zbunjuje i dovodi u zabludu građanstvo, pa čak i zakonodavce.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2002 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.