Carina u funkciji zaštite prava intelektualne svojine

Sažetak

Intelektualna svojina je pravo na robu i informacije čija ekonomska vrijednost počiva u kreativnosti i intelektuanom radu koji je prethodio materijalizaciji Iz navedenog proizilaze dvije osnovne značajke intelektualne svojine: nematerijalnost (intelektualni angažman ) i ekonomska funkcija (vrijednost potvrdiva na tržištu).

Prava intelektualne svojine podrazumijevaju prava vlasnika ideja, izuma i ostalih vidova kreativnog izražavanja. Uživaoci ovih prava imaju isti status kao i vlasnici materijalnih sredstava.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2002 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.