Vanredno stanje u slučaju Bosne i Hercegovine

Sažetak

Tokom, dosadašnje analize derogacije određenih ljudskih prava moglo se uvjeriti, da je od donošenja Evropske konvencije do danas u Evropi bilo mnogo slučajeva primjene člana 15 odnosno člana 4 Pakta UN-a i da su. svi oni tretirani ne samo kao sudski, nego vrlo često i kao teorijski problem. Jedini slučaj primjene ustavnih odredbi o vanrednom stanju koji nažalost još uvijek nije ni spomenut a kamoli obrađen u evropskoj ili nacionalnoj literaturi jeste slučaj stanja u Republici Bosni i Hercegovini tokom rata 1992-1995. godine. Prijem Bosne i Hercegovine u Savjet Evrope aktueliziraoje obavezu Bosne i Hercegovine da svoj Ustav usaglasi u potpunosti sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava kao i da unese odredbe o ponašanju države i njenom odnosu prema ljudskim pravima u vanrednom stanju.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2002 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.