Paradigma zajednice u društvu - zatvorenička zajednica

Sažetak

U radu se analizira zatvorenička zajednica, u kontekstu kriminaliteta, kao zajednica ljudi kojima je dokazana krivica i zbog toga se nalaze u zatvoru. Zatvor je tip zadatog prostora koji je definiran vještački utvrđenim granicama koje se održavaju pomoću zidova, zakona, pravila, unutar kojih ljudi stupaju u neposredne odnose koje vremenom dobijaju autonomne forme u smislu subkulture zatvora. Bitna odredba zatvorske zajednice je zajednički zadati prostor koji se socijalizira od strane zatvoreničke zajednice u smislu procesa poznatih kao prizonizacija. Na temelju toga analiziraju se socijalni proizvodi zatvora poput zatvorske subkulture, adaptivnih strategija, zatvorskih statusa i uloga, konflikta i niz drugih specifika vezanih za okolnosti zatvora.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2002 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.