Korupcija i nezakoniti promet: uticaj izbornih rezultata na organizirani kriminal

Sažetak

Bosna i Hercegovina se nalazi pred oktobarskim izborima, koji će kadrovski profilirati vladu sa četverogodišnjim mandatom. S obzirom da je politička i sigurnosna situacija za prijem stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini neatraktivna za strani privatni kapital, aktualno je na osnovu komparativne analize sa državama u regionu upoznati se sa mogućim uticajima izbornih rezultata na djelovanje organiziranog kriminala. Člankom se tretira kauzalni odnos političkih aspekata (demokratskih procesa, izbora) na sigurnosnu situaciju (kretanja i djelovanja organiziranih kriminalnih grupa).

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2002 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.