Riječ urednice
PDF (BHS)

How to Cite

Lučić-Ćatić, M. . (2023). Riječ urednice. Kriminalističke Teme, 23(3-4), I-II. Retrieved from https://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/637

Abstract

Poštovane čitateljice i čitatelji,

osobito mi je zadovoljstvo predstaviti drugi dvobroj časopisa „Kriminalističke teme“ za 2023. godinu, koji sadrži osam iznimno interesantnih znanstvenih i stručnih radova iz domena kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija.

Ovaj dvobroj započinje prethodnim znanstvenim saopćenjem „Irregular migrations in Bosnia and Herzegovina: detention, readmission and return“ autora dr. sc. Mirze Buzara, uposlenika Službe za poslove sa strancima u kojem se teži sagledavanju pristupa pritvaranju imigranata, važnosti ovog procesa, kao i važnosti readmisije i povratka imigranata u okviru sveobuhvatnog procesa upravljanja migracijama.

Naredni rad predstavlja pregledni znanstveni rad autora dr. sc. Zlatka Moratića „Analiza komponenti uspješnosti pripadnika timova za blisku zaštitu u javnoj i privatnoj sigurnosti“. U navedenom radu autor vrši analize važnosti komponenti uspješnosti pripadnika timova za blisku zaštitu VIP ličnosti u javnoj i privatnoj sigurnosti, a čiji rezultati su od krucijalne važnosti za planiranje i provođenje specijalističke obuke kao i formiranje timova koji rade na srednjem nivou prijetnje imajući u vidu osobine i karakteristike članova spomenutog tima.

Potom slijedi pregledni znanstveni rad „Obučenost i opremljenost sistema zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine u situacijama vezanim za HBRN materijale“ koautora Kenana Hodžića, višeg asistenta i doktoranda na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Ognjena Jevđenića, uposlenika Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije. U ovom radu koautorski tim prikazuje stupanj opremljenosti institucija Bosne i Hercegovine, odnosno mjere i aktivnosti koje se poduzimaju kako bi se spriječili događaji i incidenti u najširem promatranju, te ukazuju na preporuke za kvalitetniju opremljenost i poboljšanje djelovanja institucija u sprečavanju vanrednih događaja i incidentnih situacija.

Dvobroj obuhvata i pregledni znanstveni  rad  dr. sc. Damira Jurasa iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Službe disciplinskog sudovanja, doc. dr. sc. Dijane Gracin sa Sveučilišta u Zagrebu, Vojni studijski programi i dr. sc. Hrvoja Filipovića iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti pod naslovom „Kaznena djela primanja i davanja mita u pravu Republike Hrvatske“. U radu su prikazani rezultati provedenog teorijskog, normativnog i empirijskog istraživanja koruptivnih kaznenih djela primanja i davanja mita, a poseban doprinos predstavlja analiza recentne sudske prakse. Na temelju dobivenih rezultata empirijskih istraživanja autori zaključuju da je sudska politika kažnjavanja u Hrvatskoj blaga, te predlažu nova rješenja de lege ferenda počevši od sudske kaznene politike, pa sve do propisivanja kvalificiranih oblika kaznenog djela primanja i davanja mita.

Nadalje, dvobroj nudi stručni članak autorice Svjetlane Dragović, profesorice kaznenog  prava i kazneno-procesnog  prava u Srednjoj školi unutrašnjih poslova Banja Luka, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pod naslovom „Zakletva svjedoka u kaznenom postupku“ u kojem autorica predstavlja zakletvu, njen pojam, značaj i način polaganja u kaznenom postupku, sa posebnim osvrtom na zakletvu u kaznenom postupku Bosne i Hercegovine.

 

 

Naredni rad „Procesuiranje ekološkog kriminaliteta u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2018. –

  1. godine“ Nermina Kadribašića, magistra kriminalistike i doktoranda na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u kojem autor analizira pitanja koja se odnose na kazneni progon počinitelja kaznenih djela protiv okoliša, posebno sa aspekta kaznenog zakonodavstva i same prakse u procesuiranju ovih djela u Federaciji Bosne i Hercegovine te nudi set preporuka za donosioce odluka o sustavnim koracima za adekvatnu zaštitu okoliša.

Dvobroj potom donosi rad „Forenzičke nauke i etika u eri primjene vještačke inteligencije“ koautorskog tima Sanele D. Andrić sa Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu i Aleksandra B. Ivanovića iz Uprave policije Crne Gore u kojem se vrši promišljanje problema etičke odgovornosti kod primjene vještačke inteligencije u forenzičkim naukama.

U konačnici, dvobroj nudi stručni članak autora Marija Prskala, uposlenika Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine pod naslovom „Upravljanje i izvješćivanje o događajima u sigurnosti zračne plovidbe Bosne i Hercegovine“. U navedenom radu autor pruža pregled procesa upravljanja i izvješćivanja o događajima u sigurnosti zračne plovidbe Bosne i Hercegovine unutar organizacije BHANSA koja je pod nadzorom državne regulatorne agencije BHDCA.

I ovom prigodom, također, želim zahvaliti svim autoricama i autorima, te koautoricama i koautorima na dostavljenim radovima, recenzenticama i recenzentima, te članicama i članovima Redakcije koji su svojim sugestijama i prijedlozima unaprijedili kvalitetu i omogućili publiciranje još jednog izdanja časopisa „Kriminalističke teme“. Nadam se da će čitateljice i čitatelji i u ovom broju pronaći interesantne i upotrebljive sadržaje.      

Glavna i odgovorna urednica

Prof. dr. Marija Lučić-Ćatić

PDF (BHS)
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Array

Downloads

Download data is not yet available.