Riječ urednika

Sažetak

Poštovani čitaoci,

imamo priliku predstaviti Vam prvo ovogodišnje izdanje časopisa Kriminalističke teme kojim se ujedno svečano obilježava i petnaesta godišnjica postojanja našeg časopisa. Publikovanje ovog izdanja Kriminalističkih tema predstavlja nastavak kontinuiteta postojanja časopisa, ali i indirektan doprinos kontinuitetu i razvoju izdavačke djelatnosti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. U okviru petnaest godina postojanja, časopis Kriminalističke teme profilirao se u jedinstven, respektabilan i relevantan časopis naučnog i stručnog karaktera u oblastima kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija, te se danas sa pravom može tvrditi da on predstavlja jedan od najznačajnijih i najuspješnijih projekata našeg Fakulteta. Od pokretanja pa sve do danas, Kriminalističke teme pružaju priliku kako afirmiranim autorima da artikuliraju i prezentiraju svoje naučne spoznaje s ciljem proširivanja postojećih znanja u spomenutim oblastima, i drugim srodnim naučnim disciplinama, tako i mladim istraživačima koji se nalaze na početku karijere, i čija intencija je primarno vezana za sticanje naučne i istraživačke aifrmacije na domaćem i međunarodnom nivou. Rezultat dosadašnjih napora uloženih u razvoj časopisa Kriminalističke teme ogleda se u velikom broju naučnih i stručnih radova koje su objavljivali domaći i međunarodni naučnici i stručnjaci iz prakse, ali u činjenici da časopis danas predstavlja jedan od rijetkih međunarodno indeksiranih časopisa u Bosni i Hercegovini, i da kao takav, na jedinstven i originalan način, učestvuje u razvoju bosanskohercegovačke naučne misli i prakse u nekim od društveno najznačajnijih naučnih oblasti koje obrađuju kompleksni fenomen sigurnosti u najširem mogućem smislu.

Izdanje časopisa koje se nalazi pred Vama obuhvata ukupno šest radova, od kojih je jedan izvorni naučni rad, jedan pregledni naučni rad, tri stručna članka i jedan prikaz knjige. Radovi obrađuju niz zanimljivih i aktuelnih tema iz oblasti kriminalistike, kriminologije, sigurnosnih studija i krivičnog prava, pri čemu je svaki prošao rigoroznu proceduru recenziranja od strane pouzdanih i referentnih domaćih i inostranih recenzenata.

Prvi od navedenih radova je izvorni naučni rad pod naslovom „Kriminalistički sadržaji forenzičkih vještačenja rukopisa (studija slučaja Kanton Sarajevo 2002.-2007.) - prikaz istraživanja“ koji se bavi istraživanjem postupanja stručnih osoba, odnosno vještaka iz oblasti kriminalističko-forenzičkih vještačenja rukopisa u krivičnom postupku. Autor ovog rada putem naučnih metoda nastoji provjeriti način primjene ustaljenih procedura propisanih za oblast kriminalističko-forenzička vještačenja rukopisa u krivičnom postupku. Zatim slijedi izuzetno zanimljiv pregledni naučni rad pod naslovom „Sigurnost urbanih sredina u Bosni i Hercegovini u kontekstu teorije lijevog realizma” koji oslovljava probleme nasilja i kriminala kroz prizmu društvenih fenomena koji se javljaju u svakom društvu, te u skladu s tim izazivaju veliki interes medija i šire javnosti. U okviru ovog rada autorica, iz ugla problema koji pogađaju tranzicijske države, nastoji sagledati aktuelno sigurnosno stanje po pitanju kriminaliteta u Bosni i Hercegovini. Treći rad nosi naslov “Krivičnopravni aspekti razbojništva u krivičnom zakonodavstvu BiH” u kojem autor, kroz prizmu domaćih i stranih pravno-teorijskih spoznaja i sudske prakse, definiše razbojništvo kao krivičnopravni problem, te naglašava neusaglašenost stavova u pogledu pojedinih krivičnopravnih (konstitutivnih) elemenata razbojništva, koji se javljaju u okviru teorije krivičnog prava. Sljedeći rad nosi naslov “Uvođenje testiranja koncentracije alkohola u krvi kao korak ka unaprjeđenju prevencije nasilnog ponašanja posjetilaca sportskih takmičenja u Bosni i Hercegovini” u okviru kojeg se govori o neophodnosti unaprjeđenja prevencije nasilnog ponašanja na sportskim takmičenjima u Bosni i Hercegovini, koje je izuzetno aktuelan sigurnosni i društveni problem bosanskohercegovačke realnosti. U tom smislu, autori nastoje ispitati postojanje nedostata- ka u važećim zakonskim odredbama, analizirati implikacije važećih zakonskih odredbi te zaključuju da iste ne nude adekvatne mehanizme za prevenciju alkoholiziranosti posjetilaca sportskih događaja i ponašanja koje to stanje može proizvesti. Peti rad po redu, nosi naslov “Pomirenje i nepomirljivost u pričama preživjelih poslije rata u Bosni i Hercegovini” u okviru kojeg autor analizira markere pomirenja i nepomirljivosti, kao i uslove za pomirenje koji se aktueliziraju u pričama preživjelih poslije rata u Bosni i Hercegovini. Naposlijetku, donosimo prikaz knjige “A War on Terror? The European Stance on a New Threat, Changing Laws and Human Rights Implications“ koji sadrži zapažanja i utiske autorice o ovoj relevantnoj stručnoj publikaciji iz oblasti sigurnosnih studija.

U zaključnom dijelu ovog obraćanja, iskoristiti ću priliku da se zahvalim svim članovima Redakcije i recenzentima na predanom radu, podršci i naporima koje su uložili da bi ovo, po mnogo čemu posebno, i ovo izdanje časopisa Kriminalističke teme na kraju bilo objavljeno u predviđenom roku. Isto tako, želim iskazati nadu da će ono poslužiti kao inspiracija mnogim naučnicima i stručnjacima da svoje radove objave u časopisu Kriminalističke teme i na taj način isti sadržajno obogate.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 Array

Preuzimanja

Podaci za preuzimanje još nisu dostupni.